Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet med samfunnsplanen.

Til møtet 31. mai fikk politikerne en oppsummering fra medvirkningsprosessen som er gjennomført våren 2022, med både folkemøter og digital spørreundersøkelse som en del av planprosessen.

Trainee Paulina Zvezdova  hadde laget en oversikt over muligheter og utfordringer som innbyggerne er opptatt av.

Oppgaven til formannskapet var å blinke ut de utfordringene som er viktigst å ta tak i.

Dette ble trukket frem:

Muligheter og gode ting i Sørfold

 • Sentral plassering i Salten
 • Nærhet til by og jernbane
 • Fin natur og flotte turløyper
 • Mange muligheter innen reiseliv og turisme
 • Desentraliserte og gode skoler, barnehager og sykehjem
 • Kulturliv
 • Oversiktlig, fred og ro, trygt
 • Lite og oversiktlig samfunn
 • Satsing på ungdom
 • Næringsliv
 • Nærbutikker
 • Satsing på utkantene
 • Gode tjenester

Utfordringer

 • Rekruttering/ arbeidskraft
 • Flere boliger/leiligheter/ tomter i alle deler av kommunen
 • Inkluderende samfunn/forebygge utenforskap
 • Skape positivt fokus, omdømme og fremsnakking
 •  Samarbeid og vi-følelse
 • Bygge tilhørighet og identitet
 • Trivsel for alle aldersgrupper
 • Fraflytting og lave barnetall
 • Ulik situasjonsforståelse (økonomi og kapasitet) mellom innbyggerne og kommunen
 • Markedsføre/profilere Sørfold

Under diskusjonen kom det frem at flere av disse utfordringene går inn i hverandre, og at man derfor kan løse flere hvis man griper fatt i en.

–Vi trenger profilering for å få flere tilflyttere og vi trenger positivt fokus på kommunen vår, ble det blant annet sagt i diskusjonen.

–Det er flotte ungdommer i kommunen, som kanskje er lite lagt merke til. Vi bør spille på lag med dem, engasjere dem og gi dem eierskap, påpekte formannskapet.

Medlemmer og varamedlemmer i ungdomsrådet 22

Engasjerte ungdommer i Sørfold ungdomsråd.

I september skal vi informere videre om kommuneplanens samfunnsdel og hva innbyggerne mener. Da legger vi ut referat fra folkemøtene og inspillene fra den digitale spørreundersøkelsen.