Kjell Hansen

Kjell Hansen i Røsvik har spilt revy i mange år, nå sist i Lakafants suksessforestilling The Ramblin' man. Han synes det høres artig ut med pensjonistrevy, og  ser slett ikke bort fra at han hiver seg med.

Egen gruppe i Sørfold

Gjennom den statlige ordningen Den kulturelle spaserstokken har Salten kultursamarbeid fått 135 000 for å sette opp pensjonistrevy.

Tanken er å sette sammen en gruppe i hver kommune, som får ansvaret for noen få numre. Så skal alt dette sys sammen til en hel revy.

For å komme i gang med prosessen, blir det workshop, og det skal søkes om bistand fra sceneinstruktøren i regionen. I prosessen fram mot forestillingen vil det bli både fellessamlinger for hele Salten og øving lokalt.

Rik revytradisjon i Sørfold

Med dette søker vi etter interesserte deltakere fra Sørfold.

–  Vi vet det finnes mange som har spilt revy i ungdomslag, Håsslæstan, Straumenrevyen og i andre sammenhenger, for eksempel Sørfoldrevyen i 1987, som var bygd opp etter samme lest som dette nye Salten-prosjektet, med en kombinasjon av gruppeøving og fellesøving, sier kultursjef Bente Braaten, som håper det melder seg mange.

Hva som blir lokalt øvingssted i Sørfold, avhenger av hvor deltakerne bor.

–  Hvis de bor spredt, kan øvingene gå på rundgang i kommunen, sier kultursjefen.

Er dette noe for deg, eller kan du tipse andre som du vet om?

Påmeldingsfrist er 1. april

Alle som har lyst til å være med og skrive og spille revy, bes kontakte kulturkontoret så snart som mulig og senest 1. april. Du kan ringe 75 68 53 33/975 30 437 eller sende en e-post til kultur@sorfold.kommune.no

Nedre aldersgrense for å delta er 60 år.