Av oppgaver som ligger til denne stabsavdelingen kan nevnes:

  •  Politisk sekretariat: Sende ut innkalling og organisere politiske møter, kalle inn vararepresentanter osv.
  • Arkivtjeneste,  journalføring av post til kommunen, diverse merkantile oppgaver
  • Rekruttering og ansettelser
  • Arbeidsgiveroppgaver og kompetanseutvikling
  • Oppfølging av sykmeldte
  • HMS (helse, miljø og sikkerhet)
  • IT

Servicekontoret er kommunens front-tjeneste. Hit kommer du når du ringer kommunens sentralbord 75 68 50 00, og det er også her du melder deg når du ønsker å treffe en saksbehandler eller andre på Rådhuset.

Servicekontoret ligger like innenfor hovedinngangen.