Medlemmer i plan- og ressursutvalget  2019 - 2023:

Daniel Koskinen - SP - leder

Simon Sørfjordmo - SP

Geir Anders Berg - SP

Unni Storhaug - H - nestleder

Bente Grovassbakk - AP

Svend Håvard Bakken - AP

Ulf Roger Strøksnes - Rødt

Kristin Hedstrøm - SV

Varamedlemmer:

Kjell Terje Sevaldsen - SP

Per Reffhaug SP

Torstein Inderberg - SP

Beate Breivik - SP

Ole Andre Lilleløkken - H

Tommy Pedersen - H

Rigmor Johansen - AP

Espen Reiss - AP

Renate Storeide - AP

Hilde Hoem Hansen - AP

Lisbeth Elvebakk - Rødt

Marthe Wold - Rødt

Steinar Strand - SV

Øystein Vedal - SV