Plan- og ressursutvalget

 1. Liv  E. Reffhaug, AP, leder
 2. Roy Larsen, AP
 3. Stig Roger Elvebakk, AP
 4. Karl Simonsen, H, nestleder
 5. Kristin Willumstad Johansen, H
 6. Geir Anders Berg, SP
 7. Iren Pedersen, SP
 8. Terje Nystabkk, SV

Vara:

 • Unn-Karin Pedersen (AP)
 • Asbjørn Knutsen (AP)
 • Renate Storeide (AP)
 • Kjell Harald Kristiansen (AP)
 • Lissbeth Andersen (AP)
 • Tommy Pedersen (H)
 • Ronny Myhre (H)
 • Jens Reidar Mjånes (H)
 • Erling Pedersen (SP)
 • Erling Horndal (SP)
 • Grete Jakobsen (SP)
 • Silje Sørfjordmo Paulsen (SP)
 • Kristin Hedstrøm (SV)
 •