Har holdt tidsplanen

24. august informerte vi om nødvendig oppgradering av ledningsnettet i Straumen sentrum, som ivaretar håndtering av overflatevann.

Da opplyste Salten Entreprenør & Eiendom at gravearbeidet ville pågå de tre første ukene i september. Denne tidsplanen har de holdt.

Nå gjenstår asfaltering, og dette vil bli utført på dagtid fredag 23. september. I dette tidsrommet blir det ikke mulig å kjøre frem til Bakeriet.