Trenger flere sommervikarer/tilkallingsvikarer til pleie og omsorg

Sørfold sykehjem, Sørfold eldresenter og hjemmetjenesten trenger flere ferie/tilkallingsvikarer over 18 år i perioden 25-33. Det vil også være behov utover høsten.

Arbeidsoppgavene vil primært være pleie og omsorgsoppgaver. På Sørfold sykehjem er det i tillegg behov for vikarer på kjøkken og vaskeri.

For å jobbe i hjemmetjenesten må du ha helsefaglig utdanning.

Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid, men ingen betingelse. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Hvis du tror dette kan være noe for deg, så ta kontakt med:

Sørfold sykehjem i Røsvik

Margunn Elise Skjevik, enhetsleder pleie og omsorg Sørfold kommune

margunn.skjevik@sorfold.kommune.no

Tlf 928 65 382

Sørfold eldresenter på Straumen

Grethe Caroline Angler Johansen, avdelingsleder Sørfold eldresenter

 grethe.johansen@sorfold.kommune.no

Tlf 911 86 624

Hjemmetjenesten Sørfold

Randi Langø

randi.lango@sorfold.kommune.no

Tlf 941 49 348