NB! Reserveløsning til vi får ny innsynsløsning på plass:

Innkalling plan - og ressursutvalget 22. februar kl.0900

Innkalling kommunestyret 23. februar kl. 0900

Klikk her for å komme til møteplan, deretter på ønsket møtedato

Reglement for kommunestyre og formannskap 2019-2023

Snarvei til presentasjoner i møter

NB! Snarvei til kommunestyreprotokoller oktober 2015-mars 2017

Kontrollutvalget har egen hjemmeside:

Saksdokumenter Sørfold, kontrollutvalget

Reglement godtgjørelse folkevalgte, oppdatert og vedtatt i kommunestyret 25.06.19.

Skjema møtegodtgjørelse for folkevalgte

NB! Gjelder ikke ordinære møter i kommunale utvalg