Fra april 2017 har vi tatt i bruk einnsyn, som er et vindu mellom hjemmesiden og saksystemet.

Klikk her for å komme til møteplan, deretter på ønsket møtedato

Hvis du ønsker å se møteplanen for hele 2018, klikker du på Vis kalender etter at du har kommet inn på oversikten over utvalgene.

Reglement for kommunestyret

Snarvei til presentasjoner i møter

NB! Snarvei til kommunestyreprotokoller oktober 2015-mars 2017

Kontrollutvalget har egen hjemmeside:

Saksdokumenter Sørfold, kontrollutvalget

Reglement godtgjørelse folkevalgte, oppdatert og vedtatt i kommunestyret 25.06.19.

Skjema møtegodtgjørelse for folkevalgte

NB! Gjelder ikke ordinære møter i kommunale utvalg