Politisk organisering

 

Diagram som viser politisk organisering Kommunestyret Kontrollutvalget Formannskap Driftsutvalg Plan og ressursutvalget