f.v. Ivan Kleven og Steinar Strand

Isfiske på Valvatnet kan være en aktuell aktivitet for asylsøkerne, og  Ivan Kleven (t.v.) fra  ungdomsgruppa i Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening  stiller opp. Her sammen med Steinar Strand fra kulturkontoret, som tok initiativet til møte med lag og foreninger 10. desember.

Hyggelig mottakelse

Møtet ble holdt der asylmottaket starter opp om kort tid, i de tidligere lokalene til Røsvik Bo- og behandlingssenter.

–  Vi hadde avtalt at noen fra mottakssenteret skulle komme og låse opp og finne et møterom til oss, men forventet ikke så mye mer enn det.

Da vi kom dit, ble vi møtt av fakler utenfor døra, duft av nystekte vafler og fem ansatte ved senteret som deltok på møtet, forteller Steinar Strand, som er veldig fornøyd både med mottakelsen, møtet og engasjementet hos lokale lag og foreninger.

Idédugnad: Hva kan vi få til?

–  I invtasjonen til møtet, kalte vi det idédugnad og informasjonsmøte. Vi har alle et ansvar for at disse barna/ungdommene får ei meningsfylt fritid i Røsvik og i resten av kommunen.

Her spiller lag og foreninger en nøkkelrolle, sier han.

Følgende foreninger var representert på møtet:

  • Fauske svømmeklubb
  • Sørfold Fotballklubb
  • Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening
  • IL Knubben
  • Lions Club Sørfold
  • Røsvik og omegn nærmiljøutvalg
  • Sørfold Bueklubb
  • Røsvik ungdomsklubb

Aktiviteter både utenfor og inne på senteret

–  For at ungdommene skal komme seg ut og bli kjent med andre, er det viktig med aktiviteter utenfor senteret. Men vi snakket også om ting som er aktuelle inne på senteret, som bordtennis og biljard.

Dessuten vil senteret arrangere språk-kafé, som alle er velkommen til, sier Steinar Strand.

Når det gjelder aktivitet utenfor mottaket, kom det mange forslag og idéer.

–Alle som var til stede er innstilt på å bidra med noe. Nå vil de ta saken  opp i styrene i sine respektive foreninger.

Og flere nevnte at de vil vente med å komme med noe konkret til vi vet litt om hva ungdommene er interessert i, sier han.

40 ungdommer i alderen 15-18 år er ventet til mottaket ca. 23. desember.

.