Folkehelseprosjektet Heilt innafor

Presentasjon i formmannskapet mars 2020 v/ folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther

10. januar 2018  inviterte kommunestyret til informasjonsmøte om vanskelige saker i Sørfold som har vært mye omtalt i media i 2017. Både media og innbyggere kunne stille spørsmål, etter at ordfører Lars Evjenth og  kommunens advokat Thomas Benson hadde holdt sine innledninger.

Her er begges innledninger:

Ordfører Lars Evjenths presentasjon

Advokat Bensons presentasjon