Bildet: Bjørnar Pettersen informerte om skoler og barnehager i realfagskommunen Sørfold. Alle foto: Sørfold kommune/ Gunn Ellingsen.

Utstrakt samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv

Karrieredagen er en møteplass for arbeidsgivere og fremtidige jobbsøkere.

Der kan kommunene presentere seg overfor studentene, og begge parter kan gi innspill om hva de ser etter i jobbsøkerprosessen.

Sørfold kommune har hatt særlig fokus på realfag de senere år. Og har vært realfagskommune siden 2017.

Kommunen har eget Newtonrom og realfagsnettverk for lærere og barnehageansatte.

Hver elev får en realfagsperm, som dokumenterer aktivitet i 11 år, fra førskole til 10. klasse.

Bjørnar Pettersen på karrieredag

–Gjennom et unikt og utstrakt samarbeid med industri og næringsliv fokuserer vi på rekruttering og kunnskap om hva vi lokalt lever av.

Dette opplegget inneholder også praktiske aktiviteter og bedriftsbesøk, forteller Bjørnar Pettersen. Han er Newtonlærer og realfagskoordinator.

Trenger lærere i realfag

Petersen er overbevist om at fremtiden vil ha stort behov for nysgjerrige og kunnskapstørste elever som gjerne vil skape nye innovative løsninger innen både kraftproduksjon, oppdrett og geologi.

–Da trenger vi dyktige lærere i realfag som kan bidra med kunnskap og stimulere denne nysgjerrigheten, sier han, og ønsker fremtidige pedagoger velkommen til Sørfold.

Og dette budskapet var han ikke alene om på Karrieredagen.

Øvrige deltakere fra Sørfold kommune var lærer Birgitte Gleinsvåg, barnehagelærer Kristin W. Johansen og personalsjef Gunn Ellingsen.

Stand på karrieredag februar 2020

Birgitte Gleinsvåg i dialog med studnter