Opp til kommunene å avgjøre

Kommunene kan velge å prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO, etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert. Regjeringen vil legge til rette for at flest mulig er beskyttet til barnehage- og skolestart til høsten.

Kommunene kan omdisponere inntil 10 prosent av vaksinedosene for å få dette til.

Det er kommunene selv som vurderer om de vil omprioritere. Omprioriteringen kan først gjøres når de har vaksinert helsepersonell og risikogruppene.

Det er tydelig presisert fra FHI at dette ikke skal gå ut over risikopasienter.

Positivt mottatt hos de tillitsvalgte

Kriseledelsen i Sørfold kommune har behandlet denne saken, og har besluttet at de ønsker å prioritere ansatte i barnehage, SFO, skole og kulturskole i vaksinekøen.  

Og dermed bidra til at veien tilbake til en mer normal hverdag for barn og ansatte blir litt kortere.

Leder i Utdanningsforbundet Tor Eggesvik er svært glad for dette.

–Veldig positivt, sier han. Eggesvik stilte spørsmål om denne saken i administrasjonsutvalgets spørretime da de møttes 29. juni, og fikk svar fra kommunedirektør Stig Arne Holtedahl, som opplyste at kommunen vil gjennomføre denne omprioriteringen.

Katrin Elvebakk er også fornøyd. Hun er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, som også har medlemmer i disse virksomhetene.

Gjelder uavhengig av bosted

Siden dette er et tiltak rettet mot en gruppe ansatte i Sørfold kommune, vil tilbudet også gjelde for de som bor i andre kommuner, men som er ansatt i Sørfold kommune.

Hvor mange som vil omfattes av omprioriteringen har kommunen ikke oversikt over i øyeblikket.

–En del ansatte i skoler og barnehager er allerede vaksinert, på grunn av alder eller underliggende sykdom. Dette vil også gjelde for de som bor i andre kommuner. Det er også noen som ikke ønsker vaksine, sier leder helse og velferd Gunnbjørg Olufsen.

Men ut fra beregninger fra FHI om antall doser som kommer til kommunen de neste ukene kan hun bekrefte at det er mulig å avse 10% til ansatte i skoler og barnehager, uten at dette går ut over personer med underliggende sykdom eller tilstander.

Og at vaksinering av disse kan starte i uke 29 (21. juli).

Ansatte blir kontaktet

Vi har tidligere gått ut med at alle som ønsker vaksine må melde fra. Dette gjelder fortsatt som en generell regel.

Men ansatte i skole, barnehage, kulturskole og SFO vil bli kontaktet direkte. De trenger altså ikke å foreta seg noe, men det er viktig å være oppmerksom på at henvendelsen kommer.