Klubbhus skyteanlegg Buvika

Klubbhuset og skyteanlegget til Fauske og Sørfold Jeger- og fiskerforening i Buvika

Uten plan, ingen penger

For å få statlige spillemidler til idrettsanlegg må kommunene ha en plan. Dette er også et krav i plan- og bygningsloven.

Planen som helhet skal revideres hvert 4. år, og hvert år skal kommunestyret prioritere og behandle selve tiltakene i planen. I år er det kun tiltakene som skal opp til behandling.

Kulturkontoret startet årets prosess med å be lagene og andre om innspill. I denne runden kom følgende nye forslag inn, begge fra IL Siso:

  • Sandvolleyballbane på Straumen
  • Lys på 2 km ekstra løype i Seljeåsen

Ballbinge

Balløkka Myre stadion på Straumen foreslås oppgradert med ballbinge og aktivitetspark med klatrevegg og anlegg for skateboard. Dette er ballbingen ved Straumen skole.

Vanlig å søke flere ganger før man får spillemidler

Fra før av er det en del tiltak i planen som ikke er realisert, og som fortsatt står i kø for å få spillemidler. Dette gjelder også for anlegg og tiltak som er ferdig.

Rådmannens forslag til samlet prioritering av tiltak i kommunedelplan for fysisk aktivitet 2017-2020 ser slik ut:

A. Det søkes om statlige spillemidler i perioden 2017- 2020 og med følgende prioritet:

  •   Buvika skyteanlegg, klubbhus, eier Fauske og Sørfold jeger og fiskerforening

   Søknad om statlige spillemidler i 2017 : kr. 666 000.

  • Turkart for Sørfold, eier Sørfold kommune, totalkostnad kr. 415 000

  Søknad om statlige spillemidler i 2017 : kr. 166 000.

  •  Ballbinge  Myre stadion, Straumen, eier Sørfold kommune,

  Søknad om statlige spillemidler i 2017 : kr. 300 000.

  •  Aktivitetspark  Myre stadion, Straumen, eier Sørfold kommune

  (Skateboard, skøyter, klatrevegg, m.m.)  
  Søknad om statlige spillemidler i 2017 : kr. 300 000.  

  •  Turløype med fiskebrygge Nes, Røsvik – Ånsvik, eier Sørfold kommune

  Totalkostnad kr. 360 000.    
  Søknad om statlige spillemidler i 2019: kr. 180 000 

B. Følgende anleggstiltak søkes finansiert i økonomiplan for 2017 – 2020:

  • Myre stadion, ballbinge og aktivitetspark, Straumen, eier Sørfold kommune (2017)

  Finansiering: Sørfold kommune i 2017: kr. 700 000 + statlige spillemidler: kr. 600 000.

  •  Turløype med fiskebrygge, Røsvik – Ånsvik, eier Sørfold kommune (2019) 

  Investeringsbehov stipulert til kr. 360 000  inkludert statlige spillemidler.     

C. Følgende anleggstiltak føres opp på uprioritert liste    
1. Turløype Straumen, boligfelt sør – skole – skoleidrettsplass, eier Sørfold kommune
    investeringsbehov stipulert til kr. 400 000
2. Røsvik skytebane, standplass /elektroniske skiver, eier Røsvik skytterlag
    investeringsbehov uavklart
3. Sørfjorden skytebane, ombygging av standplass, eier Sørfjorden & omegn skytterlag,
    investeringsbehov uavklart

4. Lysløype, Seljeåsen, lyssetting av 2 km ekstra trase, eier IL Siso
    investeringsbehov: kr. 400 000

5. Sandvolleyballbane, Straumen, eier Sørfold kommune, samarbeid med IL Siso
    Investeringsbehov: kr. 300 000 inkl. statlige spillemidler

D. Disponering av budsjettposten Tilskudd idrettsanlegg på kulturbudsjettet,
    
kr. 90 000 over budsjett 2017: 

1. Kr. 14 000 til IL Leirgutten for reparasjon lysanlegg, Kobbskar
2. Kr. 70 000 til disposisjon for aktivitetsanlegg/ lekeplass i området Myre stadion
3. Kr.   6 000 til supplering av skilt, materiell turstier. 

Idrettsrådet har uttalt seg.

Idrettsrådet er enig i at klubbhus Buvika bør stå på 1. plass, men ønsker å prioritere anleggstiltakene ballbinge og aktivitetspark Myre stadion foran turkart for Sørfold, da disse anleggene vil ha større betydning, dvs. man får et lavterskeltilbud for unge i kommunen.

Saken behandles i driftsutvalget 8. november og i kommunestyret 15. november.