Lena Pedersen Osnes synes denne plassen nedenfor Strandveien på Straumen er fin.  Hit kan man også komme med rullestol, rullator og barnevogn.

Mange sterke søkere til stillingen

Stllingen som prosjektleder for folkehelseprosjektet «Heilt innafor» er en engasjementsstilling ut 2023 og dermed ikke fast. Likevel fikk den 14 gode søkere.

 Etter en samlet vurdering av utdanning, praksis og intervju, var det Lena som trakk det lengste strået. Det er hun glad og takknemlig for.

–Dette blir spennende, sier Lena.

Prosjektet handler i korthet om å ta i bruk skolen som nærmiljøarena, og om å knytte tette bånd mellom skole, hjem og fritid.

Det er finansiert gjennom eksterne tilskuddsmidler og har gitt Sørfold plass i Helsedirektoratets satsning Program for folkehelsearbeid i kommunene, som skal bidra til langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befokningens helse og livskvalitet.

En positiv og optimistisk person

–Jeg har et stort engasjement for barn og unge, og gjennom jobben på Valnesfjord Helsesportssenter har jeg erfaring med mange typer utfordringer som de unge kan ha. 

Målet er at vi får til noe som kan bidra til mestring og trivsel.

Nå blir det viktig at foreldre og alle som jobber rundt de unge er med og bidrar til at prosjektet blir en sukess. Uten felles innsats kommer vi ingen vei, sier den nytilsatte prosjektlederen.

Hun karakteriserer seg selv som en positiv og optimistisk person. Og ser fram til å gjøre en innsats i hjemkommunen. 

Lena har bachelor i idretts – og bevegelsesvitenskap fra NTNU i Trondheim, og i fagkretsen har hun også pedagogikk og friluftsliv.

Hun flyttet nordover fra Trondheim i 2009, og har bodd i  Valnesfjord og Fauske før hun slo seg ned hjemme på Seljeåsen med småbruk.

Mange vil også huske Lenas nevn i media fra hennes tid som langrennsløper på høyt nivå.

Som junior fikk hun 2. og 3. plasser i NM, og senere som senior var hun blant topp 10 på landsbasis, før hun trappet ned i 2008.

Lena Pedersen Osnes i treet

Lena er klatreinstruktør, og behersker klatring både i klatrevegg og utendørs. Til ære for fotografen klatret hun opp i en rogn ved Rådhuset.

Ungdommene har mange ressurser

–Idretten har gitt meg mange nyttige erfaringer som jeg tar med meg videre. Som utøver i individuell idrett må man være selvstendig, og man må sette seg mål. Det vil jeg også gjøre som prosjektleder, sier Lena, som også er klatreinstruktør og har kurs i bueskyting.

Hun er også interessert i jakt og fiske, og som tidligere orienteringsløper tar hun gjerne noen turposter når sjansen byr seg.

1. september starter Lena i den nye jobben.  Og som badevakt og aktivitetsleder for torsdagskveldene i Sørfoldhallen har hun truffet en del ungdommer fra før av.

–De unge har mange ressurser. Disse må vi finne og spille på. Barn og unge må få et eierskap til det vi bygger opp, sier Lena Cecilie Pedersen Osnes.

Hun skal ha kontor på Straumen skole, der hun selv var elev for mange år siden. Stillingen er en del av kulturenheten og vil også ha en base på Rådhuset, for å kunne samhandle med kolleger og ha møter der.

Les mer om prosjektet «Heilt innafor»:

Skolen som nærmiljøarena.