Mental førstehjelp

Med krise eller krisesituasjon menes dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan svekke egen fungering i hverdagen.

Teamet gir mental førstehjelp, samtaler for vurdering av hjelpebehov og formidler kontakt med andre instanser.

De avgjør også om det skal iverksettes krisehjelp fra teamet, eller om det ordinære hjelpeapparatet skal benyttes.

Navn

Adresse

Telefonnummer

Sykepleier Gunnbjørg Olufsen, leder

Bodø

 95 74 71 25

Sykepleier Karianne Pedersen, nestleder

Kvarv

97 15 11 24

Lege Grisananthan Paramsothy

Fauske

98 04 66 53

Hjelpepleier Kari Sarnes

Fauske

97 02 68 24

Vernepleier Hilde F Larsen

Straumen

90 15 03 34

Helsesøster Berill Dåbakk

Fauske

97 14 39 61

Helsesøster Trude Zahlsen

Fauske

45 04 44 13

Sokneprest Lisbeth Gieselman

Fauske


95 46 84 63

Vakttelefon prest:
91 65 58 78