Kommunalt råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 2019-2023:

  • Thorstein Inderberg (leder)
  • Anniken N. Sande (personlig vara)
  • Bente Grovassbakk (nestleder)
  • Ann Katrin Sætrevik (personlig vara)
  • 1 representanter fra hver brukerorganisasjon (Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO)
  • Leder av eldrerådet
  • Nestleder av eldrerådet (vararepresentant)
  • 1 representant oppnevnt av rådmannen.

Link til veileder for rådet