Rådet velges for den kommunale valgperiode og er lovpålagt.

Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne 2019-2023:

  • Thorstein Inderberg (leder)
  • Anniken N. Sande (personlig vara)
  • Bente Grovassbakk (nestleder)
  • Ann Katrin Sætrevik (personlig vara)
  • Leif Strømdal  (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
  • Anette Johansen
  • Tor A. Ankjell (leder eldreråd)
  • Mariann Strømdal (Nestleder av eldrerådet, vararepresentant)
  • 1 representant oppnevnt av kommunedirektøren: Johanne Steinmo - Solvang

Link til veileder for rådet

Kontaktperson: Sekretær Sveinar Aase

E-post:

sveinar.aase@sorfold.kommune.no