Røsvik samfunnshus

Røsvik samfunnshus er et av lokalene som skal brukes til rådgivende folkeavstemning 29. mai.

Her kan du stemme søndag 29. mai:

  • Straumen krets: Rådhussalen, Straumen kl. 09.00 – 20.00
  • Røsvik krets: Røsvik samfunnshus, kl. 10.00-13.00 og 16.00-19.00
  • Mørsvik krets: Mørsvik skole: kl. 10.00-13.00 og 16.00-19.00
  • Leirfjorden krets: Nordsia oppvekstsenter: kl. 10.00-13.00 og 16.00-19.00

Hvem kan stemme?

Alle som står i manntall for Sørfold, og som er født 29. mai 2000 eller tidligere.

Dette er alternativene som står på stemmeseddelen:

Veiledning: Du skal krysse av for et av hovedalternativene.  Hvis du velger alternativ 2, skal du i tillegg krysse av for et underalternativ.

  • Hovedalternativ 1:

Sørfold består som selvstendig kommune.

  • Hovedalternativ 2:

Sørfold slår seg sammen med andre kommuner.

Vennligst kryss av for foretrukket underalternativ:

Underalternativ a

Indre Salten- alternativet (Tysfjord, Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal)

Underalternativ b

StorSalten- alternativet (Bodø, samt de andre kommuner som velger å slå seg sammen med Bodø).

  • Hovedalternativ 3:

Vet ikke.