F.v. Knut Rudi, Kolbjørn Mathisen, Frank Wold og Sten Skjelhaug

Fire foreninger i kulturlivet gikk i april i år sammen om Sentrum scene, stor dugnadskonsert til inntekt for nye sceneelementer i Rådhussalen. Konserten innbrakte 110.000 kroner. F.v. Knut Rudi (Sangria), Kolbjørn Mathisen (Straumen skole- og ungdomskorps og Lakafant), Frank Wold (Lakafant) og Sten Skjelhaug (Foldklang).

HMS og brannsikkerhet

Sceneelementene i Rådhussalen er fra 1984 og temmelig nedslitt. Det er også oppdaget mugg på enkelte. Dessuten mangler de sikring, og det har vært hendelser der aktører har falt ned fra relativt høy scene.

De nye sceneelementene vil få rekkverk.

Et viktig HMS- tiltak er også klappstillas for justering av scenelys i bommene. Man fester lyskasterne til bommene når disse er nedsenket, men lyset må justeres hengende oppe for å få riktig vinkel i forhold til det som skal belyses.

Det er høyt under taket i Rådhussalen, og det er ikke forsvarlig å bruke gardintrapp.

Stillaset vil bli levert med henger, slik at det også kan brukes i Sørfoldhallen ved behov.

Unge arrangører

–  Gjennom kulturskolen og Ungdommens Kulturmønstring har vi satt i gang et kursopplegg der ungdom får opplæring i sceneteknikk.  I dette arbeidet må vi også tenke sikkerhet. 

Vi må ikke utsette noen for unødig risiko, verken voksne eller ungdom, men når det gjelder unge under 18 år er sikkerhetstiltakene ekstra viktige, sier kultursjef Bente Braaten.

F.v. Nils Erk Brandsæther, Markus Sørfjordmo og Jørn-Aksel Løkås Johnsen

Dette er tre av ungdommene som har gått på lys- og lydkurs og har oppdrag som assistenter i forbindelse med forestillinger og konserter. F.v. Nils Erik Brandsæther, Markus Sørfjordmo og Jørn-Aksel Løkås Johnsen.

Smal scenedør

Den smale scenedøra i salen er også et problem, både i forbindelse med innlasting av utstyr, og ikke minst som rømmingsvei ved evakuering.

I budsjettmøte 16. desember klarte kommunestyret å finne dekning for alle disse tiltakene.

Midler til stillas og ny scenedør samt panikkbeslag på dørene ut av salen, til sammen kr. 150.000, framkommer gjennom regulering av inneværende års budsjett.

Sceneelementer på neste års budsjett

Kr. 152.000 til nye sceneelementer med sikring settes av på budsjett 2015.

Med de innsamlede midlene fra kulturlivet på 110.000 kroner i tillegg vil dette bli tilstrekkelig til å anskaffe ca. 35 nye sceneelementer. 

Så langt pengene rekker vil det også bli anskaffet vogn til det nye lydutstyret, samt nye rullgardiner og gardiner i Rådhussalen.