Omsorg, foto Sørfold kommune/ Steinar Strand

Vi trenger like mange hender i omsorg selv om kommunegrensene blir endret. Illustrasjonsfoto: Sørfold kommune/ Steinar Strand

Viktig å avklare forholdet til ansatte

Da kommunestyret behandlet sak om kommunereformen 12. februar i år, vedtok de blant annet dette:

Sørfold kommunestyre ber rådmannen sette i gang en prosess som avklarer forholdet til kommunens ansatte i kommunereformen.

Spørsmål og svar om kommunereformen

24. mars var det personalmøte for alle ansatte i Sørfold kommune. Der informerte rådmann Ørjan Higraff både om prosessen med oppfølging av budsjett 2015, og om kommunereformen.

Naturlig nok var det ikke alle ansatte som hadde anledning til å møte, derfor har rådmannen også sendt informasjonsbrev på e-post til samtlige. I tillegg presenterer vi brevet her.

I brevet tar han for seg spørsmål og svar som avklarer det vi vet  pr. i dag om kommunereformen og prosessen de nærmeste årene.

Hva er kommunereformen, og hva vil den bety for meg som ansatt?

Her kan du lese hele brevet:

Informasjonsbrev til alle ansatte

Veien mot en ny kommune