Uberørt nordlandsk fjellandskap

 Rago ble vernet for å representere et uberørt nordlandsk fjellandskap med egenartet dyreliv i grenseområdet mot den svenske nasjonalparken Padjelanta.

Terrenget har dype daler, stupbratte fjellsider og utallige fossefall, store og små.    

Velkommen til Rago nasjonalpark

Rago er en svært populær nasjonalpark med godt besøk. Det er tatt mange grep for å legge til rette for besøkende, blant annet i form av merking, turkart og klopping. 

Samtidig kanaliseres besøkende til de oppmerkede stiene, slik at verneverdiene ivaretas.

Bru over Laksåga

Bru over Laksåga. Dette er før du kommer inn i selve nasjonalparken.

Rago er merkevare

I 2013 bestemte statlige myndigheter at det skulle lages besøksstrategi for alle landets nasjonalparker og verneområder. 

–Både lokalbefolkning og turister har et sterkt kjærlighetsforhold til Rago.

Navnet brukes av store utstyrsprodusenter som navn på flere produkter, og turfolk fra mange steder i verden er glad i Rago.

Dette uttalte tidligere ordfører Lars Evjenth da besøksstrategi for Rago var på høring i 2019. Denne ble vedtatt samme år, her kan du lese den:

Besøksstrategi for Rago Nasjonalpark.

Litjverivassfossen, foto Jim T Kristensen

Litjverivassfossen. Foto: Jim T. Kristensen.

Naturopplevelser og stillhet

Besøksstrategien er en del av forvaltningsplan for nasjonalparken, og formålet er å legge til rette for besøk, samtidig som verneverdiene ivaretas.

Hva vet vi om de som besøker Rago?

Sommeren 2017 besvarte 814 personer spørreskjema som ble lagt ut ved innfallsportene til nasjonalparken.  Ca. 60 % av de som svarte på undersøkelsen var utenlandske turister.

Samtidig vet vi at området er mye brukt og viktig for lokalbefolkningen.

Rago byr på svimlende opplevelser, foto Zdenek Dvorak

Rago byr på svimlende naturopplevelser.Foto: Zdenek Dvorak.

En gjennomgang av svarene viser at Rago har en forholdsvis stor andel besøkende som er såkalte «høypurister». Dette betyr at de foretrekker lite tilrettelegging, de vil gjerne være alene på tur og de ønsker å oppleve uberørt villmark.

Dette ønsket blir i stor grad oppfylt, viser undersøkelsen: Over halvparten svarte at de fikk stillhet og ro det meste av tiden, og naturopplevelser utenom det vanlige.

Storskogvatnet

Stilllhet og ro ved Storskogvatnet.

Det er to hovedinnfallsporter til Rago, og mange velger rundturen der de kommer ned igjen i Lakshola.  Eller motsatt.

Rundtur i Rago

 

Nedre innfallsport Rago

Nedre innfallsport ligger noen kilometer nedenfor den øvre, begge er i Nordfjord.

Øvre innfallsport til Rago

Lakshola er øvre innfallsport til Rago. Her er det også et fint servicebygg med toalett.

Flagger til ære for Rago

Som nevnt: Markeringen av 50-årsjubileet er utsatt til august/september. Da legges det opp til et omfattende program med gjester og arrangementer.

Men Sørfold kommune vil hylle sin fantastiske nasjonalpark og stolthet ved å flagge ved Rådhuset på selve dagen, fredag 22. januar