Bildet: Fra Newtonrommet.

Viste fram realfagssatsingen for kongeparet

Den offensive satsingen på realfag i Sørfoldskolen startet i 2015 med opprettelse av eget Newtonrom på Straumen skole, og en tilhørende deltidsstilling som Newtonlærer.

Våren 2017 ble Sørfold realfagskommune, og dette vil fortsette ut 2019.

Verdt å merke seg er at også barnehagene er med i dette opplegget.

Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til kommuner som har fått status som realfagskommuner.

Disse midlene kan brukes både til utstyr, til nettverkssamlinger for ansatte i skoler og barnehager som er med i realfagssatsingen, og til delvis finansiering av stillingen som realfagskoordinator.

Når man får tilskudd, må man alltid lage rapporter om bruk av midlene.

Realfagskoordinator Bjørnar Pettersen har skrevet rapport som er sendt inn til Utdanningsdirekoratet.  

Et høydepunkt i fjor var besøk av kongeparet i juni, da realfagskommuenn viste seg fram i Sørfoldhallen.

Rapport realfagskommune 2017/2018.