Bildet: Permiere: Rektor Tord Valla deler ut den aller første realfagspermen til Benjamin i 1. klasse.

Permen skal følge barnet

Realfagskoordinator Bjørnar Pettersen var til stede ved overrrekkelsen 26. september, og viste førsteklassingene ved Straumen skole noen bilder fra aktiviteter de vil oppleve i årene framover.

De skal lage propeller og lego-roboter, smykkesteiner og mye mer.

– Realfagspermen blir delt ut til alle elever i kommunen, og den er et bevis på at vi nå samler og koordinerer arbeidet med realfag for elevene på en annen måte enn før. Nå skal det bli lettere for både elever og lærere å gjennomføre samme type realfagsaktivteter ved alle tre skoler.

Barnehagene er også med. De danner grunnlaget, og aktivitetene i barnehagen følger barnet i overgangen til skole.

– Nå kan elevene følge med i permen på hvilke aktiviteter de har i vente hvert skoleår fremover. Alt står i permen, og om 10 år når den er full av resultater fra elevenes arbeid, får de permen med seg hjem med et komplett tilbakeblikk og resultat av kommunens satsing på realfag, sier Pettersen.

Da kongeparet besøkte Sørfold i juni i år, ble de svært imponert over kommunens realfagssatsing, som de selv fikk ta del i inne i Sørfoldhallen.  I sin tale nevnte Kongen at dette kan skape interesse for vitenskap på høyt nivå:

– Hvem vet: Kanskje kommer det en dag nye nobelprisvinnere – som startet sin yrkeskarriere nettopp her i Sørfold?

1 klasse ved Straumen skole

1. klasse ved Straumen skole får de første realfagspermene. Til venstre lærerne Rigmor Johansen og Hilde-Gunn Berg. Lengst til høyre står rektor Tord Valla.

Næringslivet stiller opp og bidrar

Det er tre hovedtema i realfagsprosjektet og i Newton Sørfold:

Hav og oppdrett, geologi og mineraler samt energi og kraftproduksjon.

Et viktig nøkkelpunkt i arbeidet er Sørfolds egne bedrifter.

Kontakt mellom skole og næringsliv har i mange år vært viktig i opplæringsøyemed.  Men mange steder er det ikke like lett å få dette til i praksis.

–  Her i Sørfold kan vi skryte av bedrifter som stiller opp og bidrar, noe som også har blitt lagt merke til andre steder i landet.

Dette er også viktig for å rekruttere ny og god kompetanse i årene framver, sier realfagskoordinator Bjørnar Pettersen.

realfagsperm

Realfagspermen skal fylles med minner og kunnskap