Med de nye nasjonale koronarestriksjonene og tiltakene er grunnskoler og barnehager over på gult nivå.

Dette medfører noen ekstra utfordringer, fordi det settes restriksjoner om hvor mange barn eller elever som kan være til stede samtidig.

Les mer om trafikklysmodellen og smittevernveileder for barnehagene

For å kunne overholde smittevernreglene, har kommunedirektøren besluttet å  redusere åpningstiden i Straumen barnehage og SFO Straumen så lenge man er på gult nivå.

Dette gjelder i første omgang i 4 uker fra og med 17. desember, og de justerte åpningstidene er slik:

  • Straumen Barnehage:Kl. 07.30-15.30
  • Skolefritidsordning Straumen: Kl. 07.30-15-00

Det er ingen endringer i Løkta barnehage (Røsvik) og SFO Røsvik skole, men dersom smittesituasjonen fører til endring i bemanning, kan det komme justeringer senere.