Straumvassveien

Kryss, omsorgsboliger og avkjøring

Straumvassveien (bildet) starter ved Sørfold kraftlag, og går videre innover langs Straumvatnet.

I løpet av en kort veistreknig på ca. 200 meter er det mange elementer som stjeler oppmerksomheten til bilførere, som for eksempel avkjøringen til  Strandmyra, veikryss med adkomst til boliger oppover i lia samt  adkomst til boliger som ligger langs Straumvassveien.

I sitt saksframlegg til plan- og ressursutvalget skriver rådmannen at reduksjon av fartsgrensen fra 50 til 30 km/t  vil være en fornuftig løsning.

Dette gjelder fra kryss fylkesvei  der veien starter,  til og med siste hus  i Straumvassveien, en kort strekning på ca. 200 meter.

Saken er tatt opp med Siso Energi, som daglig kjører inn til Straumvassbotn. De har ingen innvendinger til et vedtak om redusert fartsgrense.

Plan- og resursutvalget behandlet saken 25. november, der rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.