Avdelingsingeniør Trond Nyquist opplyser at kommunens mannskaper følger utviklingen nøye. Enkelte veier kan være midlertidig stengt, andre steder er det redusert framkommelighet.

Dette gjelder KV. 3070 Mørsvik, KV.1095 Langstranda, og KV. 7050 Megården (Nerigaarden).

Sørfold kommune ber innbyggerne melde fra om det oppdages utvasking av veier og elveleier som graver ut nye vannveier.

Melding om dette kan ringes inn til kommunens servicekontor på tlf.
75 68 50 00.

Vi gjør også oppmerksom på at Meteorologisk institutt og NVE har oppgradert farevarsel for flom, sterke vindkast og jordskred fra gult nivå til oransje nivå. Varselet gjelder frem til tirsdag morgen.

Les mer om dette