Kan ikke benytte bru over E6

Statnetts transformator i Salten transformatorstasjon har hatt totalhavari, og en reservetransformator skal transporteres inn til Straumvassbotn så snart som mulig. Transformatoren er kritisk med tanke på kraftforsyninga i hele Saltenregionen.

Transporten veier ca. 450 tonn, og Statnett kan ikke benytte brua over E6 slik tilstanden på denne er i dag.  

For å unngå transport over brua bygges en midlertidig veg mellom E6 og fylkesveg 7478 (Rødåsveien) ved Bertilmoen, se kartutsnitt under her der denne er markert med blått og rød ring (den nederste).

Kartutsnitt Rødås

Omkjøring blir skiltet hvis Rødåsveien stenges

Bygging av den nye vegen startet 2. november og vil pågå i ca. en uke. Arbeidene med å utbedre en sving på fylkesvegen ved Straumen er i gang, og det vil bli sprengningsarbeider i tilknytning til dette.  

I forbindelse med arbeidene vil det i perioder bli redusert fremkommelighet på fylkesveg 7478 og på E6. Entreprenøren vil skilte omkjøring dersom det blir nødvendig å stenge fylkesvegen helt i kortere perioder.  

Statnett beklager ulempene arbeidene medfører, og håper på forståelse for viktigheten av å få utført transporten av ny transformator.