Med dette gjør vi oppmerksom på at det kan ta noe lengre tid enn vanlig før man får svar på søknader og brev til kommunen fra og med uke 29 til og med uke 32.

Dette skyldes ferieavvikling.

Vi beklager dette, og håper det ikke skaper problemer for innbyggerne.

Samtlige enheter på Rådhuset er betjent gjennom hele sommeren, men med redusert bemanning.