Søknader vurderes etter hastegrad

Enhetsleder hjemmetjeneste Margunn Skjevik presiserer at alle som søker om pleie-og omsorgstjenester får et foreløpig svar, der det opplyses når søknaden blir behandlet.

– Og vi vurderer og prioriterer søknadene i forhold til hastegrad. Det som haster mest, vil bli behandlet først, sier hun.

Situasjonen med redusert kapasitet på saksebehandling  av pleie- og omsorgstjenester gjelder nå i ukene med ferieavvikling, fram til 20. august.

– Vi beklager ulempene dette måtte medføre, sier enhetsleder Margunn Skjevik.