Sykefravær og vakanser

Som følge av sykefravær, vakanser og mange oppgaver har vi kapasitetsutfordringer ved teknisk/næring og servicekontoret.

Dette medfører redusert service/tilgjengelighet og lengre saksbehandlingstid.

Har innbyggere/andre behov for veiledning og bistand i konkrete saker, bes dette avtales på forhånd ved å kontakte servicekontoret:

Tlf. 75 68 50 00 eller post@sorfold.kommune.no