Årsaken til dette er at det skal foretas kritiske databaseoppdateringer i journalsystemet.