Nedenfor kan du laste ned forslag til forskrift.

Høringsuttalelser sendes: post@sorfold.kommune.no, ved bruk av skjema nederst i denne saken, eller pr brev til 
Sørfold kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen.

Merkes sak 23/807.

Høringsfristen er 9.11.2023.

Forslag til forskrift, pdf-dokument.