Uavhengig revisors beretning skal følge regnskapet.

Regnskapet består av både driftsregnskap og investeringsregnskap, og inneholder en rekke nøkkeltall og oversikter.

Her er noen stikkord som angir innholdet:

  • Fordeling av inntekter og utgifter
  • Kraftrelaterte inntekter
  • Finansinntekter
  • Pensjon
  • Langsiktig gjeld
  • Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger
  • Antall årsverk

Når regnskapet er klart, legger vi det ut som del av kommunens årsberetning for 2018.

Dette vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i løpet av våren.