Bildet: I dette området på Straumen skal de nye omsorgsboligene bygges. Se også kartutsnittet nederst i artikkelen. Der kan du også zoome inn, velge annen karttype etc.

Ti nye omsorgsboliger

Kommunestyret vedtok i møte 20. mars 2018, sak 16/18 detaljreguleringsplan for Straumen omsorgsboliger, PLANID 2017003.

Planvedtaket kunngjøres med dette, i henhold til
Plan - og bygningslovens § 12-12.

Hensikten med planen  er å tilrettelegge for ti nye kommunale omsorgsboliger med tilhørende fasiliteter, i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger på Straumen

Dokumenter i saken:

Særutskrift fra kommunestyret

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Frist for å klage på vedtaket er 20. april 2018.

Eventuelle klager sendes:

  • Sørfold kommune, Teknisk/næring, Rådhuset, 8226 Straumen

eller pr. e-post til: