Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye boliger på eiendommen Åkerveien 4 og etablering av tilstøtende friområde.

Dokumenter i saken:

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Førstegangsbehandling
2. gangs behandling
Protokollutdrag

Frist for å klage på vedtaket er 5. august 2020.

Grunneiere og rettighetshavere har fått eget varsel med informasjon om klagerett.

I tillegg er det sendt brev til berørte offentlige instanser, naboer, lokalhistorielag samt grunneierlag.

Eventuelle klager sendes til Sørfold kommune, Teknisk/næring, Strandveien 2, 8226 Straumen eller pr. e-post til post@sorfold.kommune.no