Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Søppeltømming

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

I Sørfold kommune er det Iris Salten som tar seg av avfallshåndtering.

Miljøselskapet Iris er et innterkommunalt selskap, eid av de ni kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.
 

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Pris renovasjon

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Iris kundesenter nås på tlf 75 50 75 50 eller på epostadresse iris@iris-salten.no.

Du finner også Iris på nett på følgende adresse:  http://www.iris-salten.no/

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-12-14 12:30