Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Søppeltømming

Beskrivelse

Avfallet ditt hentes regelmessig og så godt det lar seg gjøre, uten sjenerende støy, lukt eller støv. Avfallsbeholderne settes tilbake der de var og grinder, porter og dører skal lukkes.

Du vil få beskjed om hvordan kildesortering gjøres i din kommune.

I Sørfold kommune er det Iris Salten som tar seg av avfallshåndtering.

Miljøselskapet Iris er et innterkommunalt selskap, eid av de ni kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.
 

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Pris renovasjon

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Iris kundesenter nås på tlf 75 50 75 50 eller på epostadresse iris@iris-salten.no.

Du finner også Iris på nett på følgende adresse:  http://www.iris-salten.no/

Saksbehandling
Andre opplysninger
Oppdatert:
2017-12-14 12:30