Flisene i bassenget undersøkes

Viktig å finne årsaken

Bassenget i Sørfoldhallen har vært ute av drift siden desember 2014. Problemet er at flisene løsner fra bunnen, og skadeomfanget har vist seg å være alvorligere enn først antatt.

 Det er gjort grundige undersøkelser for å kartlegge årsaken til at flisene løsner, bl.a. har SINTEF vært på besøk.

–  Vi må være sikre på at dette ikke skjer igjen, sier Rita Berg ved enhet teknisk/næring.

Nå er alt klart for å sette i gang arbeidet med renovering av bassenget, og siden oppdraget har en prislapp på over 500.000 kroner, må det ut på anbud.

Doffin er en database for offentlige anskaffelser.  Oppdraget er lagt ut der med frist 12. oktober kl. 12.00 for å komme med pristilbud:

Renovering basseng Sørfoldhallen

Klart til bruk til påske

Rita Berg opplyser at bassenget i følge planen skal være ferdig renovert og fylt med vann igjen til påske 2016. Da vil det igjen kunne brukes, til glede for både barn og voksne.