• Skolens bruk skal prioriteres på formiddager slik at det er mulig å nå målene i nasjonale satsinger i forhold til fysisk aktivitet i grunnskolen.
  • Målet lokalt er å legge til rette for økt fysisk aktivitet i skole og SFO.
  • Barnehagene gis mulighet til å bruke anlegget for å skape økt fysisk aktivitet.
  • Det søkes å etablere et treningstilbud til eldre/seniorer og andre som foretrekker å trene om formiddagen, primært i samarbeid med helsesportslaget eller eldrerådet.
  • På ettermiddager skal aktivitet som en hovedregel skje gjennom helsesportslag, idrettslag og bedriftsidrettslag.
  • Hallen kan brukes til turneringer og treningssamlinger i helger. Det må søkes om slik leie.
  • Treningsgrupper i regi av den kommunale helsetjenesten gis prioritet.
  • I forbindelse med kommunal klubbdrift i helgene legges det til rette for åpen hall.
  • Hallen kan leies ut til kommersiell bruk dersom det ikke fortrenger lokale arrangement.
  • Idrettslagene tildeles treningstider i hall, styrketreningsrom, basseng og aktivitetsrom ut fra planlagte aktiviteter hvert halvår. Ubenyttet treningstid kan omfordeles innenfor halvåret.