Skolen har status som helsefremmende.

Med flott turterreng som nær nabo er det naturlig at de er mye på tur, og dette gjlelder både til lands og til vanns.

Røsvik er også en samfunnsaktiv skole, som samarbeider med næringsliv, lag og foreninger og bygda for øvrig.

Et langsiktig mål er sertifisering som dysleksivennlig skole.

Les mer om Røsvik oppvekstsenter på deres hjemmeside:

Røsvik oppvekstsenter

Turterreng rundt Røsvik skole

Flott turterreng i skolens nærområde.