Trafikkfarlig innsnevring av veien

Leder i Røsvik og omegn nærmiljøutvalg er Øystein Vedal. Han har sendt en henvendelse til Nortdland fylkeskommune, som har ansvaret for fylkesveiene i Nordland.

I brevet nevner han særlig to forhold.

–Farlige innsnevringer er resultatet der deler av veien har rast ut. Den verste er i Ånsvik – Storbakken. Her er risikoen for frontkollisjon på glatt føre stor. Noe er forsøkt flikket på, men med dårlig resultat, skriver han.

Han nevner også en tett grøft nederst i Storbakken.

–Vannet renner ut i veien. Dette blir til såpeglatte issvuller om vinteren, hvis grøfta ikke blir gravd opp.

Nærmiljøutvalget ber om at dette og eventuelt andre trafikkfarlige forhold blir rettet på før vinteren kommer.

Vedal har sendt kopi av brevet til trafikksikkerhetsutvalget i Sørfold kommune. Det er formannskapet som har denne funksjonen, og dette ble formalisert da Sørfold fikk status som trafikksikker kommune i juni i år.

Avdelingsingeniør Trond Nyquist i Sørfold kommune har fulgt opp henvendelsen ved å sette nærmiljøutvalget i kontakt med firmaet som har driftskontrakten for Røsvikveien.

 

Se også:

Har du innspill om trafikksikkerhet?