For hele kommunen

Arrangørene presiserer at de ønsker å samle eldre fra hele kommunen, og opplyser at Lions vil være behjelpelig med skyss.

Bildet er fra første møte i komitéen, og viser fra venstre: Mariann Strømdal, nestleder i eldrerådet, Torild Linde og Astrid Bergli som begge representerer Tørfjord sanitetsforening,  Jon Bråthen, pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Fauske, Magne Johansen fra Lions, Tor Ankjell som er leder i eldrerådet og Solveig Myhre fra Sørfold helsesportslag,

Velkommen til eldrefest:

 • Fredag 3. desember kl. 17.00 i Rådhussalen, Straumen.
 • Varmrett med tilbehør, kaffe og kaker
 • Gratis inngang
 • Levende musikk og mulighet for en svingom
 • Åresalg, ta gjerne med gevinst.

Påmlelding innen 24. november til:

Magne Johansen, tlf.950 46549.

 • Si fra ved påmelding hvis du har behov for skyss.

Eldrefesten er et samarbeid mellom:

 • Fagforbundets pensjonistgruppe, Fauske og Sørfold
 • Eldrerådet
 • Lions
 • Sørfold helsesportsalg
 • Tørfjord sanitetsforening
 • Eldres venner
 • Sørfold demensforening
 • Venneforeningen Røsvik
 • Mental Helse Sørfold