Bildet: Med musikk, sang og lek møtes barn og eldre og skaper trivsel og glede.

Helsebringende møter

Prosjektet Samspill, helse og livsglede er utviklet av Kjersti Gunnersen. Hun er musikk – og helsearbeider i LilleFot barnehage i Skien.

– Vi har fått tillatelse til å bruke dette konseptet i Sørfold kommune, forteller Sveinar Aase i kulturskolen, som har tatt initiativet til Sørfold-utgaven av samarbeidsprosjektet.

Han har deltatt på samlingsstund med barna i Straumen barnehage en måneds tid, med sang, musikk og lek.

13. mars var det klart for første møte mellom barn og eldre.

–  Dette vil jeg kalle en ubetinget sukess. Beboerne lyste opp da de så ungene, som satt i midten og sang, med beboerne, de ansatte og meg selv ved pianoet i en ring rundt.

Med sanger som Fola Blakken, Mikkel Rev og Vem kan segla förutan vind ble det en fin samlingsstund.

 I tillegg kastet barna ballonger til hverandre, mens jeg spilte litt Debussy på pianoet, forteller Sveinar Aase.

Gleder seg til fortsettelsen

– Det var en sterk opplevelse, og jeg gleder meg til å fortsette med dette.

De eldre fulgte godt med, beveget seg og sang med. Vi spiste lunsj sammen med beboerne, og ungene ville bare være igjen da de skulle dra.

Nå skal vi inngå samarbeidsavtale mellom kulturskolen, barnehagen og eldresenteret som definerer mål, ansvar og aktiviteter i prosjektet.

Møtepunktene mellom barnehagebarn og eldre på institusjoner i nærmiljøet skal være helsebringende og trivselsskapende faktorer med musikk, kunst og kultur som uttrykksformer.

Barnehage og institusjon forplikter seg til å stille kvalifisert personale til disposisjon ved aktiviteter for å ivareta egne deltakeres trygghet, sikkerhet og behov

Dette er noe av innholdet i avtalen. 

Møtes på felles grunn i sangen

–  Prosjektet handler om gjensidighet og deltakelse. Vi er ikke der for å underholde eller opptre. Med sangen møtes vi på felles grunn, alle er med og ingen er tilskuere når barn og eldre møtes, understreker Aase, som skal bestille T-skjorter med Samspill på.

–Disse kan barrn og ansatte i barnehagen ha på seg når vi er på eldresenteret.

Jeg må også få lov å skryte av Kari Mette N. Johnsen (t.h. på bildet under), assisterende styrer i Straumen barnehage.

Hun er er et funn, rett og slett, og veldig inspirerende å samarbeide med, sier Sveinar Aase.

Barnehagen på tur
På vei tilbake til barnehagen etter en fin samlingsstund med eldre.