Sammen på sykkel

Sammen på sykkel er en ideell organisasjon som vil bidra til bedre folkehelse i Norge.

Du kan bidra til at eldre kommer seg ut på tur

–  Ved hjelp av elektriske rickshaws (el-sykler), kan frivillige, familie, venner og ansatte bidra som syklister, og gi mennesker med nedsatt funksjonsevne og mobilitet mulighet til å komme seg ut på sykkeltur.

Dette forteller Jan Arne Johansen, som er leder i seniorrådet i Sørfold.

I vinter begynte rådet å jobbe for å få en eller flere elektriske transportsykler til Sørfold.

Nå har de invitert Stein Ole Rørvik for å dele Fauske kommunes erfaringer med slike sykler.

Håper på sponsing fra næringslivet

–  Dette er en unik måte å komme seg ut på for hjemmeboende og de som bor på institusjon.

Elektrisk sykkel har blitt et populært hjelpemiddel blant annet i Danmark, og sprer seg i raskt tempo til andre land, sier Jan Arne Johansen, engasjert leder av seniorrådet i Sørfold

Sykkelen har motor, og koster ca. 60.000 kroner pr. stykk.

–  Vi vil kontakte de største bedriftene i kommunen for sponsing.

Lag og foreninger har også gitt signaler om å bidra økonomisk. I tillegg vil frivillige i foreningene være aktuelle for å ta med seg eldre ut på sykkeltur, sier Johansen.

Han ønsker alle interesserte velkommen til møtet, særlig de som arbeider for mennesker med behov for hjelp og en bedre hverdag:

Tirsdag 29. november kl. 10.00 på aktivitetshuset Bakeriet, Straumen.

Les mer om det landsomfattende folkehelseprosjektet:

Sammen på sykkel