IT-og innkjøpsansvarlig Helge Nikolaisen
IT-ansvarlig Helge Nikolaisen er også innkjøpsansvarlig i Sørfold kommune.
 

SAMORDNA INNKJØP I SALTEN - SIIS

 Anbudskonkurranser - samlet verdi over 500.000

Saltenkommunene (Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Hamarøy, Gildeskål, Meløy og Bodø) inngår i "samordna innkjøp i Salten" (SIIS). Vi minner om at bedrifter som ønsker å delta i anbudskonkurranser må gjøre seg kjent med, eventuelt registrere seg i anbudsdatabasen DOFFIN.NO. (link) Bedrifter som registrerer seg med ønsket kategori, får i ettertid automatisk informasjon pr. E-post når stat, fylke eller kommuner kunngjør sine anbud.

 Tilrettelegging for lokale leverandører / økte muligheter

For anbud som etter loven ikke er kunngjøringspliktig i Doffin.no, dvs. på en samlet verdi under kr 500.000 ned til 100.000, tilbys særskilt lokale åpne anbudskonkurranser på tvers av kommunegrensene. Du kan registrere din bedrift på egen lokal leverandørdatabase slik at du automatisk får informasjon når kommunene forespør om anbud. Ta kontakt via følgende adresse for registrering - email: bestilling@pssu.no

Eventuelle spørsmål, ta gjerne kontakt med den enkelte kommune eller Innkjøpskontoret på tlf. 75 55 50 00.

Helge Nikolaisen, som er innkjøpsansvarlg i Sørfold kommune, kan kontaktes på telefon 905 87 889 eller e-post helge.nikolaisen@sorfold.kommune.no