Sørfold kommune er en del av Samordnet innkjøp i Nordland (SIIN), og er gjennom dette samarbeidet med i en rekke felles rammeavtaler. Samarbeidet besto tidligere av flere Salten-kommuner (SIIS), men er etter hvert utvidet til å gjelde kommuner både i Helgeland, Vesterålen og Lofoten.  I dag er 20 kommuner med i SIIN.

Innkjøpsansvarlig i Sørfold kommune er økonomiavdelingen.

Kontaktperson: Turid J. Willumstad, e-post: turid.willumstad@sorfold.kommune.no

Bodø er vertskommune for samarbeidet.

Bodø komune v/innkjøpssjefen er admimistrativ part ved inngåelse av felles rammeavtaler. 

Innkjøpskontoret i Bodø kommune har ansvaret for:

  • Inngåelse av rammeavtaler
  • Bistand i anskaffelsesprosesser.
  • Opplæring og veiledning innenfor anskaffelser, lov og regelverk om offentlige anskaffelser
  • Opplæring i Ajour Innkjøpsportal for godkjente bestillere i kommunen

Les mer på nettsidene til

Samordna innkjøp i Nordland

Der kan du også se hvilke rammeavtaler som gjelder for kommunene som deltar i samarbeidet.