Støtter ungdom og folkehelse

Sisomar sponser årlig flere lag og foreninger samt diverse tiltak rettet mot folkehelse i Sørfold kommune.

–Målgruppen vår er først og fremst barn og ungdom, men vi bidrar også inn mot prosjekter som favner alle aldersgrupper, forklarer Jon Meisfjord. Han er daglig leder i Sisomar AS.

Han ser at kulturskolen er midt i målgruppen for bedriftens prioritering.

–Jeg har selv tre døtre som har deltatt aktivt i kulturskolen, og jeg ser at de har hatt mye igjen for å være med på dette, sier han.

Pianolærer Sveinar Aase takket for gaven på vegne av kulturskolen, og er svært glad for støtten.

Samarbeid også neste år

–Ekstra glad er jeg for at Sisomar ønsker å følge opp med støtte også neste år. Og vi er enige om at denne bør gis i form av et konkret innkjøp og ikke som generell støtte til driften.

På den måten kan vi synliggjøre bidraget, sier Aase.

Helt tilfeldig men likevel svært hyggelig var det at tilsagnet om den flotte gaven til kulturskolen ble fremført nøyaktig samtidig som kommunestyret vedtok strategiplan for kulturskolen for de nærmeste årene.

I denne planen kan du lese om aktivitet og planer framover:

Strategiplan for kulturskolen 2022-2025.