Elgokse, foto Asbjørn Knutsen.

Flere elgpåkjørsler de siste ukene

Viltansvarlig og næringssjef Gerd Bente Jakobsen forteller at det er mye elg langs veien i Nordfjord, fra Øyra camping og oppover dalen.

NB! Vær også obs inne i tunellene.

Det meldes også om mye elg på Helland/Rebosnes og videre nordover.

Tidligere har hun fått inn melding om mye elg følgende steder:

  • Helland/Andkilen/Megården. Her har det også vært flere påkjørsler.
  • Kjelvik, der det i begynnelsen av desember var en påkjørsel ved avkjørsel/parkering Kjelvika.
  • Kobvatn. Særlig like sør for Kobbskartunellen, og mellom avkjørselen til Kobvatn og Middagsfjelltunellen. Like nord for utkjørselen ved Kobbskarhytta har det vært en påkjørsel.

Vi ber alle vise hensyn nå som dyrene trekker ned i terrenget, særlig etter snøfall.

Se også:

Hjorteviltregisteret.no

Der kan du se hvor det har vært viltpåkjørsler i hele landet

Vi minner også om hva du må gjøre hvis du skulle være så uheldig å kjøre på en elg eller annet vilt: Ring politiet på tlf. 112.