Velkommen til servicekontoret, som du  finner like innenfor hovedinngangen på Rådhuset  (ved siden av NAV). Her henvender du deg, uansett hvilket kommunalt kontor din sak gjelder. Hvis du trenger å snakke med en spesiell saksbehandler, vil servicekontoret sørge for at du får avtale. Tlf. 75 68 50 00.

Elektronisk søknadsskjema:

Barnehageplass

Gravemelding

Kommunal bolig, leie

Kulturmidler (frist 1. april)

Kulturskole,opptak

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Næringsfond, søknad om støtte

Skjenkebevilling, enkelt anledning/ambulerende

 

Linker og snarveier:

Bestill legetime

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktinformasjon:

  • Servicekontoret, tlf. 75 68 50 00
  • E-post: post@sorfold.kommune.no
  • Postadresse: Rådhuset 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
  • Åpningstid: 09.00 - 15.45 (fra 15.09 - 14.05) 09.00 - 15.00 (fra 15.05 - 14.09)
 
NAV Sørfold ligger også på Rådhuset, like innenfor hovedinngangen.
 
  • Telefonnummer til NAV er 55 55 33 33.