F.v. Lillian Martinussen, Gerd Pedersen, Kurt Hjelvik,  Anne Buvik og Bente Storåker
 
Kommunalsjef Kurt Hjelvik samarbeider nært med servicevertene. Her er han omkranset av f.v. leder servicekontoret Lillian Martinussen og Gerd Pedersen, f.h. Bente Storåker og Anne Buvik.
 

Velkommen til servicekontoret, som du  finner like innenfor hovedinngangen på Rådhuset  (ved siden av NAV). Her henvender du deg, uansett hvilket kommunalt kontor din sak gjelder. Hvis du trenger å snakke med en spesiell saksbehandler, vil servicekontoret sørge for at du får avtale. Tlf. 75 68 50 00.

Elektronisk søknadsskjema:

Barnehageplass

Gravemelding

Kommunal bolig, leie

Kulturmidler (frist 1. april)

Kulturskole, opptak

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Næringsfond, søknad om støtte

Skolefritidsordning - ny plass, endring og utmelding

Skjenkebevilling, enkelt anledning/ambulerende

 

Linker og snarveier:

Bestill legetime

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktinformasjon:

  • Servicekontoret, tlf. 75 68 50 00
  • E-post: post@sorfold.kommune.no
  • Postadresse: Rådhuset 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
  • Åpningstid: 09.00 - 15.45 (fra 15.09 - 14.05) 09.00 - 15.00 (fra 15.05 - 14.09)
 
NAV Sørfold ligger også på Rådhuset, like innenfor hovedinngangen.
 
  • Telefonnummer til NAV er 55 55 33 33.