F.v. Jan Arne Johansen og Hans Petter Hellarvik

Jan Arne Johansen (t.v.) er leder i seniorrådet i Sørfold. Han har dratt i gang datakafé for seniorer på Bakeriet hver fredag, med Hans Petter Hellarvik (t.h.) som veileder.

De har plass til mange flere på datakaféen, som også henvender seg til folk som er helt blanke på data.

Nå håper de at Seniornett Norge kan komme med tips til økt oppslutning.

Datakafé hver fredag

–  Siden i vinter har vi hatt nettkafe/datatreff for seniorer på aktivitetshuset Bakeriet hver fredag mellom kl. 11.00 og 14.00, sier Jan Arne Johansen.

–  Oppslutningen har vært varierende, og nå i høst har den nok vært lavere enn det vi hadde håpet. For å få ny giv i virksomheten, vil vi på tirsdag 11. november ha en ekstraordinær samling. Den starter kl. 1300, altså etter at tirsdagskaféen er ferdig. Vi får da besøk fra Seniornett Norge v/Joop Cuppen, opplyser Johansen.

Hva og hvem er Seniornett Norge?

–   Han vil fortelle om Seniornett Norge, hvilke behov det er for å sette eldre mennesker i stand til å benytte den digitale verden, og forhåpentlig komme med tips på hvordan vi kan komme videre med dette i Sørfold.

Åpent for alle

–  Møtet er åpent, og foruten seniorene selv, er alle andre hjertelig velkommen. Spesielt utfordrer vi politisk og administrativ ledelse samt ansatte i kommunen, særlig de som er i direkte kontakt med brukere, sier Jan Arne Johansen, som ønsker alle velkommen til en kopp kaffe og litt dataprat:

Tirsdag 11. november kl. 13.00 på aktivitetshuset Bakeriet, Straumen.